Vydané knihy

Kontaktní údaje

Pravdomil Toman
Římská 419/21
120 00 Praha

Průběh přijímacího řízení do bakalářského programu výtvarná umění v ateliéru produktového designu na Vysoké škole umělecko­průmyslové v Praze

☞ Více informací

knihy@pravdomil.cz
IČ: 01625977
ISBN 978-80-88241